Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.inyenc.hu weboldalon elérhető online piactér Eladó és Vásárló általi használatának feltételeit. 

A Honlap üzemeltetését a Gasztro Piactér Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit Krt. 5/A. 3. em. 1. adószám: 29306408-2-41; cégjegyzékszám: 01 10 141409; tárhelyszolgáltató: Simtech Development Ltd., ügyfélszolgálat címe: Budapest, Margit körút 5. A. ép. 3. em. 1.; email: ugyfelszolgalat@inyenc.hu,  közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen a Gasztro Piactér Zrt.-én kívül a Honlapon eladóként megjelenő vállalkozások termékeit jeleníti meg.

A Honlap használatához szükséges olyan technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. 

Kérjük, amennyiben Vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az Online Piactérnek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Honlapon keresztül történik.

Vásárló a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. DEFINÍCIÓK

1.1. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek.

Üzemeltető: Gasztro Piactér Zrt. közvetítő szolgáltató, aki a Honlap és az Online Piactér üzemeltetését végzi, azonban terméket nem értékesít, kizárólag az Eladók termékeinek közvetlen megvásárlására biztosít felületet. 

Szerződés: A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, illetve a visszaigazoló emailben foglaltak, amely az Eladó és a Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Szolgáltatás: a - Üzemeltető által - Honlapon az Eladó által eladásra kínált termék online történő megvásárlásának biztosítása. 

Eladó: minden olyan számlaképes természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon az adott termék mellet forgalmazóként kerül feltüntetésre és akitől a Vásárló közvetlenül megvásárolja a terméket.  

Vásárló: olyan 16. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett terméket közvetlenül az Online Piactéren keresztül az Eladótól megvásárolja, az Eladó által meghatározott feltételekkel. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú ital értékesítésére, illetve kiszolgálására nem kerül sor.

Online Piactér: a Honlapon található felület, amely az Üzemeltetőn kívül a Honlapon forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit jeleníti meg a Vásárlók számára és amelyen keresztül a Vásárló online megrendelést adhat le.

Honlap: www.inyenc.hu weboldal, amely az Online Piacteret is magába foglalja.

2. IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A termékek vonatkozásában a Szerződés az Eladó és a Vásárló között jön létre. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok az Eladóknál közvetlenül érvényesíthetők. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlapon megvásárolt termékekkel, létrejött Szerződésekkel vagy bármely Szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban, különösen a termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Vásárló és az Eladó közötti fogyasztói vitába, jogvitákba, tranzakciókba, a hozzá érkezett panaszokat, melyek az Eladó tevékenységével összefügg, az Üzemeltető továbbítja az Eladó részére.

Az Online Piactéren keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és az Eladó között létrejött és elektronikus úton kötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat sem az Üzemeltető, sem pedig az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, postai levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket teljesítésére nem kerül sor.

A Felek közötti jogviszony vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A Vásárló által leadott megrendeléssel létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

2.1. Jövedéki termék vásárlása

Az Online Piactéren elérhető valamennyi jövedéki terméket kizárólag 18. életévüket betöltött
magánszemélyek – végfelhasználók – vásárolhatnak. Jövedéki terméknek minősül a sör, a csendes és
habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék.
Olyan kereskedelmi tevékenységet folytató cégek, akik jövedéki termék értékesítésével foglalkoznak
kizárólag a Jöt. 67. § (2) bekezdésében, illetve a Jöt. 68. § (1) bekezdésben meghatározott
kereskedőtől, adóraktártól stb. szerezhet be jövedéki terméket továbbértékesítés céljából.


3. REGISZTRÁCIÓ

Az Online Piactéren a vásárlás regisztráció nélkül is biztosított. 

Azonban, ha a Vásárló regisztrálni szeretne, a „Fiókom/Regisztráció” menüpontra kattintást követően, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével tud. A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót.

A regisztráció sikeréről az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. 

A sikeres regisztrációt követően a Vásárló a belépési felületen a regisztráció során megadott belépési adatait megadva (e-mail cím és jelszó) tud belépni a felhasználói fiókjába.

A Vásárló továbbá regisztrálni tud Facebook vagy Google fiókjával is, mely esetben a Facebook vagy a Google belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó megadásával tud bejelentkezni.

A belépési adatok titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Ha a Vásárlónak tudomása van arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, visszaélés esetén pedig köteles értesíteni az Üzemeltetőt. 

A Vásárló köteles a regisztráció során megadott adatait frissíteni, ha személyes adataiban változás következne be, elkerülve ezzel a nem kívánt rendelések teljesítését. A Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért sem az Üzemeltető, sem pedig az Eladó felelősséget nem vállal.

3.1. Regisztráció törlése

A Vásárló bármikor kérheti regisztrációjának törlését az ugyfelszolgalat@inyenc.hu e-mail címre küldött üzenettel. 

Az üzenet feldolgozását követően az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A Vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és új regisztrációra van szükség.

4. TERMÉKEK ÁRA

A Honlapon elérhető termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) és magyar forintban kerül feltüntetésre. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A házhoz szállítás költségét és feltételeit a Honlapon a " Szállítási információk" menüpontban tünteti fel az Üzemeltető részletesen.  

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben valamely kiegészítő szolgáltatás, melyet a Vásárló kiválaszt, díjköteles, úgy azt a rendszer a kosárban a termék(ek) árához automatikusan hozzáadja, melyet a Vásárló a rendelés során láthat a megrendelési felületen.

A megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó és az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, kizárólag a módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelések tekintetében irányadó a módosult ár.

5. MEGRENDELÉS MENETE, FELTÉTELEI

5.1. Megrendelés leadása

Az Online Piactéren a Vásárló elektronikus úton megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et - azok darabszámát megadva - a virtuális kosarába helyezi, és megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A terméket a „Kosárba” vagy a termék részletes adatait bemutató oldalon a „Kosárba helyezem” gombra kattintva tudja kosarába helyezni. A termék kosárba helyezése nem jelenti a megrendelés véglegesítését.

Ha a Vásárló nem kíván tovább vásárolni, akkor a kosár oldalon (Honlap jobb felső sarok „Kosár” felirat) megtekintheti a kosárba helyezett termékeket („Kosár megtekintése”) vagy elkezdheti a megrendelési folyamatot („Pénztár” gombra kattintva). A „Pénztár” felületen szükséges megadni a szállítási és számlázási adatokat, a fizetési és az átvételi (szállítási) módot. Ha mégis módosítani szeretne a Vásárló a kosár tartalmán, úgy vissza kell mennie a kosár felületre. A visszatéréssel a kosárba helyezett termékek automatikusan nem törlődnek, csak akkor, ha a Vásárló kifejezetten törli valamely terméket.

A Vásárló, ha minden adatot helyesnek talál, illetve a kívánt termékek is a kosárban vannak, úgy a megrendelés elküldése előtt ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Ezt követően a „Rendelés leadása” gombra kattintással a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését (vételi ajánlat) az Üzemeltető rendszerébe. Üzemeltető a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót, ahol a megrendelés száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Rendelés leadása” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A rendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa a vásárláshoz megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető és az Eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot a Vásárlóval a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. 

A megrendelés véglegesítésével a Vásárló az általa megjelölt fizetési módon köteles a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, melynek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. 

Vásárló a megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni az Üzemeltetőnek küldött írásbeli kérelemmel.

Adatbeviteli hibák javítása: A Vásárló a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés végleges elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, anélkül, hogy a kosarának tartalma elveszne. A regisztrált adatait a saját fiókjában is tudja módosítani a bejelentkezést követően, illetve a megrendelési felületen a terméket törölni tudja a kosárból a darabszám nullára csökkentésével, termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a +/- gombok használatával vagy kiürítheti a teljes kosarát a „Kosár ürítése” gombra kattintva.  Ha a megrendelési folyamat során szükséges az adatbeviteli hiba javítása, úgy a kosár elhagyása nem eredményezi a kosár tartalmának automatikus törlődését.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 10 órától 17 óráig történik (hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás). Amennyiben a Vásárló a megrendelést munkanapon 16:00 óra után küldi el, úgy a megrendelés feldolgozása a következő munkanapon történik. 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A megrendelés leadása után a Vásárló e- mailben késedelme nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus rendszerüzenetet kap a megrendelés rögzítéséről, mely az Eladó általi visszaigazolást jelenti.

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés ekkor jön létre, vagyis, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Üzemeltető rendszeréből a megrendelést visszaigazoló emailt. 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Amennyiben a Vásárló hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell az Üzemeltető felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az adásvételi szerződés a Vásárló és az Eladó között jön létre, nem pedig a Vásárló és az Üzemeltető között. Vásárló ennek megfelelően tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó által a Vásárló részére értékesített termékek tekintetében valamennyi igényét - szavatossági jog, illetve elállási jog gyakorlására vonatkozó igények - az Üzemeltetőtől függetlenül, a Vásárló és az Eladó megállapodásának megfelelően zajlik le, így a Vásárló az előzőekben meghatározott bárminemű igényét közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti. Amennyiben a vételár visszatérítése szükséges, úgy ezen igény teljesítését az Üzemeltető végzi, tekintettel arra, hogy a vételár beszedését az Eladó megbízásából az Üzemeltető, mint megbízott végzi.

5.3. Számla

A Vásárló által fizetendő végösszegről – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – az Eladó elektronikus számlát állít ki, mely számla minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termékek vételárát, szállítás költségét, a fizetési módot és annak értékét, illetve a fizetési határidőt. Az Eladó a számlát a Vásárló által megadott email címre küldi el.

A Vásárló a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – köteles megadni. 

Ha a Vásárló jövedéki terméket rendelt, annak továbbértékesítése esetén a jövedéki termék származásának igazolására az Eladó által kiállított számla nem alkalmas.

5.4. Fizetési lehetőségek

 • Fizetés utánvétellel: Az utánvétel díjköteles, a pénztár oldalon, illetve „Fizetési opciók” menüben elérhető a mindenkor aktuális díja. A megrendelési folyamat során az utánvét díja hozzáadásra kerül a termék árához. A megrendelés teljes értéke bankkártyával, vagy készpénzzel fizetendő a futárnak. 
 • Online bankkártyás fizetés: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint pénzügyi szolgáltató SimplePay bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap információt az Üzemeltetőtől vagy az Eladótól. A kártyás fizetéshez a Vásárlónak internet böngésző programjának támogatnia kell a SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján. 

Az online bankkártyás fizetés esetében sem az Üzemeltető, sem az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (pl. kártya használat költsége). 

Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó kérelmére.

Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a kifizetett vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.

5.5. Szállítás

A termékek kizárólag házhozszállítással rendelhetőek Magyarország területén, külföldre történő szállításra nincs lehetőség.

A termékek házhozszállítását az Üzemeltetővel szerződött szállítók végzik. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket

A csomag aktuális helyzetéről a futárszolgálat értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a megrendelés során megadott email címre. 

Ha a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt idősávban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. A futár a kézbesítést a következő munkanapon újból megkísérli, kivéve, ha az értesítőn található telefonszám segítségével új időpontban állapodtak meg. 

A futárszolgálat összesen három alkalommal kíséreli meg a kézbesítést, azonban, ha a 3. kiszállítás is sikertelen a Vásárlónak felróható okból -, úgy a megrendelés visszaszállításra kerül az Eladó részére és a termék megrendelését újból el kell végeznie a Vásárlónak.

Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy bármely terméken akkor a futártól ne vegye át a terméket, kérje jegyzőkönyv felvételét és küldje vissza a csomagot, terméket a futárral.

A megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését az Eladó biztosítja.

A szállítás aktuális díjáról bővebben a Honlapon a „Szállítási információk” menüben tájékozódhat a Vásárló.

6. ELÁLLÁSI JOG

Jelen pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkoznak, aki olyan célból vásárol, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén (a továbbiakban: Fogyasztó).

Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. A Vásárló tehát elállási nyilatkozatát közvetlenül az Eladó részére kell, hogy megküldje.

Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

6.1. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. friss élelmiszer, meleg étel);
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

6.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a vásárlástól számított 14 napon belül az Eladóhoz. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. […]

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Eladó e-mailben haladéktalanul köteles visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladó részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.3. Termék visszaküldése

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméket minden esetben az Eladó által megadott címre szükséges visszaküldeni.

A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. Az Eladóknak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjukban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

6.4. Vételár visszatérítése

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Honlapon felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg az Eladó nem jelzi számára, hogy a terméket visszakapta, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a két időpont közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe és a visszatérítés szükségességét jelzi az Üzemeltető részére. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Üzemeltető, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

6.5. Termékben bekövetkező értékcsökkenésért való felelősség

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 

7. SZAVATOSSÁG

7.1. Kellékszavatosság

A Vásárló szavatossági igényeit kifejezetten az Eladó számára jelezheti. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. 

A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2. Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. Az online piactéren kizárólag élelmiszerek érhetőek, így sem az Üzemeltető, sem pedig az Eladó nem értékesít az Online Piactéren olyat terméket, amely a Korm.rendelt hatálya alá tartozna.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Eladó és Vásárló között felmerült vita

Ha az értékesített termék nem a leírásnak megfelelő állapotban kerül átadásra a Vásárló részére, vagy annak tulajdonságai részben vagy jelentősen eltérnek a leírtaktól, úgy Eladó köteles a Vásárlót megfelelő módon kártalanítani.

Továbbá az felek elfogadják, hogy az Üzemeltető, mint az adásvétel lebonyolításában kizárólag közvetítő szerepet ellátó szolgáltatót nem terhel semmiféle felelősség.

Az Üzemeltető, mint az Online Piactér és a Honlap üzemeltetője közvetítő szerepet lát el Vásárló és Eladó között, így a Termék minősége, a Felek valós kiléte, a termékek valódiságára, és az adásvétel körülményeire nem vállal felelősséget.

9.2. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló panaszt tehet az Üzemeltetőnél, az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban.

A Vásárló a panaszát szóban (telefonon) és írásban (e-mailben vagy postai úton) is megteheti.

A Vásárló az Üzemeltető Szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül az ÁSZF elején feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Üzemeltető a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – melyet 3 évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. továbbá arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Üzemeltető és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

I.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel az Üzemeltető piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A Vásárló egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

II.) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/o...   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

III.) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index... 

Ha az Üzemeltető a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Üzemeltető és a Vásárló között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy az üzemeltető kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A testület eljárása ingyenes.

Az Üzemeltetőt a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Üzemeltető székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154 Fax: 06-72-507-152 E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 Fax: 06-76-501-538 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976 E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099 E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149 E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310 Fax: 06-22-510-312 E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217 Fax: 06-96-520-218 E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710 Fax: 06-52-500-720 E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612 Fax: 06-36-323-615 E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 Fax: 06-56-510-628 E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027 Fax: 06-34-316-259 E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860 Fax: 06-32-520-862 E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszám: 06-1-269-0703 Fax: 06-1-474-7921 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026 Fax: 06-82-501-046 E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544 Fax: 06-42-311-750 E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661 Fax: 06-74-411-456 E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356 Fax: 06-94-316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-429-008 Fax: 06-88-412-150 E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513 Fax: 06-92-550-525 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

IV.) Bírósági eljárás kezdeményezése

Ha a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Felelősség

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait és a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget az Eladó által tanúsított magatartásért, valamint az általa közzétett tartalom, illetve az általa értékesített termékek vonatkozásában. 

A Vásárló által a Honlap használata során elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A Vásárló által a Honlapra feltöltött és elérhetővé tett tartalom (pl. termék értékelés) vonatkozásában az Üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott mindenfajta kárért –vagyoni és nem vagyoni – teljes mértékben a Vásárló felel, az Üzemeltető a Honlapon a Vásárló által létrehozott tartalmakért felelősséget nem vállal. Ha az Üzemeltető Honlapján a Vásárló által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekertv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Ha a Honlapon a Vásárló által elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik fél, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Vásárló az igényekkel és eljárásokkal kapcsolatban valamennyi költséget és kár megtérítését köteles megtéríteni. Továbbá vállalja, hogy a hibájából jogsértés vagy visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozott események következtében keletkező károk elkerüléséért a Vásárló minden intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jóhírnevének megóvása érdekében.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 

Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét továbbá az

 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior).

Jelen felelősségi szabályok minden érintettre vonatkoznak. 

Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget az Online Piactéren megvásárolható termékek minőségéért, valódiságáért, állapotáért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelősségéért, a tranzakció lebonyolításáért, illetve a megvásárolható termékek ellenőrzéséért, azért kizárólag az Eladó tartozik felelősséggel.

10.2. Szerzői jog

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot bármely felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.inyenc.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

10.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben – kivéve, ha a Vásárló a módosítások ellen tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Vásárló amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára, megrendelés leadására.

10.4. ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az az Üzemeltető és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.10.15.